Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek | A Joljarok.hu Szolgáltatóház rovata

Élethosszig való Tanulás Egyesület
Egyesületünk vállalt célja – az Európai Unió direktíváival összhangban – a tanuláshoz, képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférés lehetőségeinek biztosítása a társadalom tagjai részére. Ennek érdekében kezdeményezünk olyan szerveződéseket, melyeknek célja a hátrányos helyzetűek tanulásának támogatása. Törekszünk a hasonló célkitűzésű hazai és külföldi társadalmi szervezetekkel való együttműködésre az Európai Unió 3L (life long learning) megvalósulása érdekében.Érettségi Után című negyedévenként megjelenő továbbtanulással foglalkozó kiadványunk a középiskolai tanulmányaikat befejező tanulók tájékoztatását szolgálja továbbtanulási, EU-s lehetőségek, ösztöndíjak, képzések és munkalehetőségek témakörökben.ÉLET EgyesületSzékhely: 1098 Budapest, Távíró u. 25

Levelezési cím: 1276 Budapest, Pf. 170.

Tel.: 06-1/336-1657

 

Fiatal Értelmiségiek Köre Közhasznú Egyesület
Feladatunk a hátrányos helyzetű régiókban élő, a nehéz szociális helyzetű és a fogyatékkal élő fiatalok számára a társadalomba való beilleszkedéshez való segítségnyújtás, a továbbtanulás támogatása, illetve az ehhez kapcsolódó prevenciós munkák előmozdítása, a fiatalok lehetőségeinek és jogainak megismertetése.Diákhírhozó plakátunkkal aktuális híreket olvashatsz pályázatokról, továbbtanulási lehetőségekről, könyvekről, szabadidős programokról, valamint képzéseinkről.FÉK EgyesületSzékhely: 1146 Budapest, Thököly út 66.

Levelezési cím: 1276 Budapest, Pf. 112.

Tel.: 06-70/285-4226

Weboldal: www.fekegyesulet.hu


Hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulása

Híd Európában Közhasznú Egyesület
Egyesületünk fontos feladatának tekinti megismertetni az ifjúsággal az unióbeli Magyarországon az őket életkortól függően általánosan érintő, alapvető információkkal a tanulástól az elhelyezkedési lehetőségekig, az ösztöndíjaktól a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésén át, Budapesten s azon kívül.Minden évben megszervezzük Felvételi Tájékoztató Napunkat, ahol a fiatalok információkat kaphatnak továbbtanulási lehetőségeikről, az őket érintő problémákról.Civil szervezetek részére képzések megtartásával segítjük a pályázatírással, a forrásteremtéssel és a szervezeti felépítéssel kapcsolatos továbbképzésüket.Híd Európában Közhasznú Egyesület

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 153.

Levelezési cím: 1024 Budapest, Retek u. 21-27/A

Tel.: 06-30/900-4488

Weboldal: www.hidegyesulet.hu


Pályázatírás, forrásteremtés, továbbképzés

Menhely Alapítvány
A Menhely Alapítvány 1989 óta működő budapesti, hajléktalanokat segítő kiemelten közhasznú szervezet.Célunk az otthontalanul élő, szociális és mentális okok miatt a hátrányos helyzetű emberek helyzetének javítása.Ennek érdekében összetett, többszintű hajléktalanellátó rendszert működtetünk, melyben a fedél nélküli emberek az alapvető információk, alapiratok beszerzésétől kezdve a bonyolultabb, nehezebben intézhető (akár jogi természetű) ügyek megoldásáig is segítséget kapnak szociális munkásainktól, esetenként egyéb területek általunk felkért szakembereitől.A fedél nélkül élőket segítő munkánkban feladatunknak érezzük a hajléktalanná vált emberek társadalmi visszailleszkedésének megkönnyítését, illetve társadalmunkban a hajléktalanokról kialakult kép formálását.

Menhely Alapítvány 1082 Budapest

Vajdahunyad u. 3

06-1-338-41-86

06-1-334-39-65


Menhely Alapítvány

 

A Szolgáltatóház, a VÁLASSZON KATEGÓRIÁT menüben található kategóriákban
számos szolgáltatás elérését biztosítja.
Mivel a Jóljárok Magazin igen jól szerepel a keresőkben, a telefonos tudakozók is gyakran innen merítik
az információt, Ön is haszonnal forgathatja. Vállalkozások, vállalkozók, kkv-ék sokaságát találja meg.
Az itt szereplő vállalkozások ajánlás, referencia alapján kerültek a kapcsolati hálónkba,
a Jóljárok Magazin Szólgáltatóházába, vagyis akár ismerőseinknek is tekinthetjük oket.
Persze bármikor bekövetkezhet tulajdonosváltás, általunk nem követhető nem várt egyéb fordulat, így természetesen
nem vállalhatunk felelősséget a gondos kiválasztás esetleges elmaradásáért.