Vérfrissítés a pécsi orvosi karon

Vérfrissítés a pécsi orvosi karon, a PTE ÁOK Hallgatói Önkormányzatában

Friss vér

Pécsi orvostanhallgatók vérátömlesztésre készülődve a HÖOK-ban.Vérfrissítés a PTE ÁOK Hallgatói Önkormányzatában?
Beszélgetőpartnerünk Maróti Péter és Varga Péter, a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karán tanuló két fiatalember, akik a kar Hallgatói Önkormányzatának tisztújító választásán indulnak elnök-alelnök párosként, annak reményében, hogy friss vért injektálhatnak az orvosisok mindennapi egyetemi életébe.
– Fiúk, nem tudom megállni, hogy ne azzal kezdjem: mi szükségetek van egyáltalán arra, hogy a PTE ÁOK Hallgatói Önkormányzatának tevékenységeit koordináljátok?

 – Varga Péter: Mindenekelőtt úgy vélem – még ha ez szerénytelenségnek is hangzik –, hogy elsősorban a hallgatóságnak van szüksége erre. Annak a hallgatóságnak, amely hosszú-hosszú ideje éhezi azt, hogy végre olyan emberek irányítsák a HÖK-öt, akik valóban meghallgatják, figyelembe veszik a többi hallgatótársuk által megfogalmazott igényeket, kéréseket, és a többség jól felfogott érdekeit tartják szem előtt. Mi ilyenek vagyunk.

– Maróti Péter: Nagyon fontos látni azt, hogy az összes hallgatói önkormányzat megítélése az egész magyar felsőoktatásban rendkívül negatív; ugyanígy a PTE ÁOK-é is.
– Az efféle írások és híradások után ezen nem is kell csodálkozni:
Felsőoktatás: vége a HÖK mutyiknak
– Varga Péter: Ez a bizonyos negatív megítélés – akár ha „csak” a közelmúlt pécsi eseményeit vesszük alapul – részint érthető persze. Sokan azonban csak mendemondákra, szájhagyomány útján terjedő féligazságokra hagyatkoznak, így viszont nehéz az objektív tisztán látás.

 

– Maróti Péter: A Hallgatói Önkormányzat intézménye eltávolodott az egyetemi hallgatóság igen nagy részétől.

– A Hallgatói Önkormányzatot a hallgatóság neveli ki, ők választják meg.

– Maróti Péter: Így van. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy ezt a megtépázott renomét helyreállítsuk, és visszaszerezzük az emberek elveszett bizalmát a HÖK irányában.

– Vajon sikerülhet ez?

– Varga Péter: Hisszük, hogy őszinteséggel és korrektséggel sikerülhet. A többség akaratának kell érvényesülnie, a többségnek kell határoznia arról, hogy melyik utat tartja őszintének, járhatónak és keresztülvihetőnek.

– Maróti Péter: Természetesen szemben találjuk magunkat olyan elemekkel és érdekcsoportosulásokkal, amelyek minden erejükkel a pozitív változtatások ellen vannak. Nagyon komoly, rendkívül mélyen gyökerező rossz beidegződések ellen kell küzdenünk.

– Ha egyáltalán érdekli még az az egész az embereket.

– Maróti Péter: No igen… Igen komoly érdektelenség figyelhető meg a magyar választópolgárok körében, és ez az attitűd átitatja a felsőoktatásban tanulókat is. A választástól való távolmaradás is egy döntés, szerintem azonban hiba nem élni ezzel a lehetőséggel. A PTE ÁOK hallgatósága válaszút elé érkezett. Hosszú évek óta most áll fenn az a helyzet, hogy több induló közül lehet választani, nemcsak egyetlen párosra szavazni. Mindenki voksa számít, és mindenkié ugyanannyit ér, ezért az összes hallgatótársunkat arra biztatjuk, hogy vegyen részt az anonim választáson!

– Arra is sarkalljátok őket, hogy rátok szavazzanak?

– Varga Péter: Értelemszerűen… Úgy véljük, van min, és lehet is min változtatni. Mi képesek vagyunk erre, és hajlandóak is vagyunk rá. Ehhez azonban szükségünk van a hallgatóság segítségére. Mindenekelőtt arra, hogy szavazzanak bizalmat nekünk – hiszen egy meg nem előlegezett bizalommal nem is lehet élni –, másfelől legyenek aktív partnerek és működjenek tevőlegesen is közre abban, hogy pozitív változásokat eszközölhessünk.

– Amennyire tudom, nem most debütálnátok a HÖK „színpadán”.

– Maróti Péter: Fél éve megbízott ügyvivő HÖK-elnökként működtem, és ez a rövid idő is elegendő volt ahhoz, hogy néhány intézkedés által ízelítőt kaphassanak abból, hogyan is képzelem el a Hallgatói Önkormányzat működését. Összegyetemi szinten kezdetét vette egy gazdasági és egyaránt erkölcsi megújulás is, amely rajtunk keresztül a kar Hallgatói Önkormányzatába is igyekszik begyűrűzni, és ott megvetni a lábát.

– Beszéljünk konkrétumokról!

Vérátömlesztésre készülő orvostanhallgatók Pécsett, HÖK választás előtt.

Vérátömlesztésre készülődnek

Varga Péter: Kampányprogramunkat úgy állítottuk össze, hogy az 100%-ban átültethető legyen a gyakorlatba, a majdani hétköznapokba. Vállalható és megvalósítható programot ajánlunk, amit teljesíthetünk is; nem ígérgetünk „mézzel folyó Kánaánt”.

Maróti Péter: A Hallgatói Önkormányzatnak elsősorban mint érdekképviseleti szervnek kell működnie. Ez az, ami talán a leginkább a perifériára szorult az utóbbi időkben. A hallgatók nem is gondolják, mennyi-mennyi fronton képviselheti érdekeiket a HÖK – ha az hozzáértő és lelkiismeretes emberekből áll. Amellett, hogy fikarcnyit sem szeretnénk visszavenni a bulik számából és minőségéből, nem „party-HÖK”-öt szeretnénk működtetni, amely egy szűk haveri társaság érdekeit tartja szem előtt, csak nekik kedvez. Lássuk be, egy-egy csütörtöki orvosis bulit leszervezni nem egy túlzottabban embertelenül nehéz és bonyolult feladat. A mi feladatunk ennél szélesebb palettájú: még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a külföldi programos hallgatókkal történő kapcsolatok ápolására, közös sport- és kulturális rendezvényeket szeretnénk szervezni, amelyek által még közelebb kerülhetünk egymáshoz, kihasználva a PTE ÁOK hallgatóinak áldásos nemzeti sokszínűségét.

Varga Péter: Rendkívül jól sikerült az idei Gólyatáborunk, amelyre először látogattak el szervezett módon a külföldi programos elsős hallgatók. Az évente hagyományosan megrendezésre kerülő International Evening is kiváló alkalmat biztosít az önfeledt szórakozás mellett arra is, hogy egymás kulturális hátterét jobban megismerhessük, új kapcsolatok, barátságot köttessenek amellett, hogy a rendezvény bevétele mindig egy nemes ügyet szolgál, és egy jótékonysági gyűjtés részét szokta képezni.

Még szélesebb körben szeretnénk bevonni a hallgatókat a sportéletbe: kiszélesítjük a kari bajnokságokat, propagálni és támogatni az ország négy orvoskara között megrendezendő Medikus Kupát vagy a helyi szinten működő kiváló kezdeményezést, a Fogorvos Bowlingot.

Tevékenyen szeretnénk segíteni és propagálni olyan egyetemi szervezetek munkáját, mint a kar hallgatói lapja, a Confabula; a Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete (HuMSIRC); a magyar Fogorvostan-hallgatók Egyesülete (MFHE) és a Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete (HUPSA). Minél szélesebb réteggel megismertetni a Magyar Vöröskereszt vagy a Teddy Maci Kórház tevékenységét és programjait.

Fel szeretnénk hívni a figyelmet olyan, a karunkon lévő értékeinkre, mint a Rhythmoscope zenekar illetve a The Voicebox kórus.

Közös színház- és hangverseny látogatásokat, rendszeres filmklubot fogunk szervezni, és törekvéseink lesznek arra, hogy visszaállítsuk a régi tanulmányi versenyeket (pl. patológia-verseny), valamint a hajdan nagy népszerűségnek örvendő oktatói-hallgatói közös teaházakat, forralt borozásokat, ahol kötetlenül beszélgethetett egymással diák és tanára.

Maróti Péter: Fontos, hogy „egy fedél alá hozzuk”, és egyenlő mértékben képviseljük a fogorvos- és gyógyszerészhallgatókat is. Támogatni fogjuk a már hagyományosan működő Gyógyszerész Szakestet, és életre hívjuk ennek analógjára a Fogorvos Szaknapot is. Programokat szeretnénk szervezni mindkét szak „régi”, már végzett diákjainak is.

Egy egységes egyetemi tanulmányi tárhelyet szeretnénk megvalósítani, amely segítségével minden hallgató egy helyen férhetne hozzá az oktatók által rendelkezésre bocsátott digitális jegyzetekkel, előadásanyagokkal. Ez mindenki számára rendkívül hasznos volna.

Ami azonban talán még ezeknél is fontosabb, nyilvános és átlátható pénzügyeket akarunk a HÖK-ben, amely mindenki számára bármikor betekinthető. Bizonyítani szeretnénk azt, hogy a Hallgatói Önkormányzat – amennyiben tisztességesen működtetik – nem egy „pénznyelő”, amely önös érdekeket szolgál.

Figyelmet fordítunk arra, hogy a szociális alapon járó ösztöndíjakat azok kapják meg, akik arra valóban, szociális alapon rászorulnak, ők viszont kapják meg maradéktalan (és időben) azokat a juttatásokat, ami nekik járnak!

Ezek tiszta, konkrét és keresztülvihető tervek. Döntse el mindenki maga, tud-e azonosulni ezekkel a kezdeményezésekkel! Vérfrissítést végre a PTE ÁOK HÖK-be!!!