Méltánytalan adóztatás Pécsett

Méltánytalan adóztatás Pécsett | Tiltakozó gyűlés

Pécsett így adóztatnak

Lejtmenetben Baranya gazdasága | Viszont az adó felfelé ível Pécsett2012.03.29.
A Jóljárok.hu Magazin gyors-jelentése.

Ma este Pécsett, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara épületében mintegy nyolcvan pécsi vállalkozás képviselője jelent meg, hogy tiltakozó gyűlésen fogalmazza meg elégedetlenségét a pécsi önkormányzat adóztatási eljárása ellen és javaslatokat tegyen egy méltányos rend felé vívő úthoz.

Adóztatás Pécsett

A kamarai honlapon olvashatjuk:
“A pécsi adóemelések ügye 2011. októberében kezdődött, amely során a puccsszerűen, a tényleges egyeztetéseket és szakmai konzultációt, valamint hatástanulmányokat nélkülöző adórendeletet 2 nap alatt bevezették.”

Mint az a nyitó képen felmutatott ábrán is látható, a baranyai vállalkozások kilátásai korántsem rózsásak, a várakozások és a gazdasági teljesítmények – eredmények mutatói is erős lejtmenetet löknek a szemlélő elé és továbbra is azt prognosztizálnak, s mint korábban beszámoltunk róla, az adóztatás mértéke és módja felháborodást váltott ki a pécsi vállalkozókból. Ugyanis a pécsi városvezetés érvelése hamis, amikor azt állítja, hogy Pécs eddig gyengén adóztatta vállalkozásait, hiszen Pécs eddig is a negyedik legjobban megadóztatott város volt Magyarországon.

> Pécsett az adóemelés ellen tiltakoznak a vállalkozások

Tiltakozó vállalkozók | Pécs, kamara székház, 2012.03.29.

Tiltakozó vállalkozók Pécsett

   A házigazda szerepében Dr. Sikfői Tamás, a kamara titkára nehéz feladatot vállalt magára, hiszen pártsemleges és kulturált rendezvényt célzott meg, amelyre a város vezetése is meghívást kapott.
A kamara titkára talán azokban a percekben érezhette magát a legkellemetlenebbül, amikor a jelenlévő vállalkozók megtudták, hogy a város részéről senki sem tisztelte meg a rendezvényt jelenlétével!

Dr. Síkfői Tamás a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára | Tényeket mutat

Dr. Síkfői Tamás, a kamara titkára tényeket és számokat mond

Szitokszó nélküli felháborodás

A tiltakozó gyűlés mégis bölcs módon, szitokszó nélkül zajlott le, számok, diagramok, tényszerű panaszok és javaslatok foglalták el a szikrázó indulatok helyét! A pécsi vállalkozók nem az adót akarják elkerülni, hanem egyenrangú partnerként, a város erejét adó közösségként akarnak tárgyalni a méltányos, arányos és elviselhető adóztatásról.

 Itt vagyunk lent | Tábla a tiltakozó pécsi vállalkozók előtt

Itt vagyunk, lent…

 
http://pbkik.hu/index.php?id=19710

A Jóljárok.hu Magazin kiadójának tulajdonosa tagja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarának.

Pécsett az adóemelés ellen tiltakoznak a vállalkozások

Pécsett az adóemelés ellen tiltakoznak a vállalkozások

Az adóemelés ellen a vállalkozások

Pécsett több, mint száz vállalkozás kezdeményezte az érdekvédelmi szervezeteknél, így a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara testületeinél egy tiltakozó gyűlés összehívását az építmény és telekadó emelésének ügyében.
A rendezvénynek a kamara helyet is ad, így arra 2012. március 29-én 18 órakor sor kerül.

A pécsi vállalkozások vidékén régóta tapasztalható a feszültség. A belvárosi bérleti díjak, a belvárosba “beeresztett”  – s a kisboltok körében csődhullámot generáló – óriási bevásárlóközpont, az Európa Kulturális Fővárosa program alatt lezárt belváros, a térséget két évtizede sújtó gazdasági leépülés mind-mind fokozta a teljesítmények csökkenését, az ellehetetlenülést.
Ehhez olyan jelenségek is társultak, mint az a tény, hogy Pécs város megrendeléseinek zöme nem pécsi vállalkozásokhoz, hanem külsőkhöz jut, magyarán a város jószerével csak nyírandó birkának tekinti a helyi vállalkozókat.
A két nap alatt, minden egyeztetést nélkülözve megalkotott városi adóemelések megint kiverték a biztosítékot!
Így kerül sor a tiltakozó gyűlésre, amelyre a város vezetőit is meghívták.
A rendezvény felett atyáskodó kamara hangsúlyozottan pártsemleges rendezvényt vízionál, amely során a múlt és a jelen is szerepet kap, s MINDEN politikai erőnek akarják megfogalmazni a vállalkozói érdekeket!

Részletek a kamara honlapján: Pécsi adóemelés elleni tiltakozó gyűlés

***

Korábbi, kapcsolható hír: Kötelező kamarai regisztráció

Kötelező kamarai regisztráció

Kötelező kamarai regisztráció | Újabb adminisztráció vagy végre valami hasznos változás?

Márpedig regisztrálni kell

Kötelező kamarai regisztrációÚjabb adminisztráció vagy végre valami hasznos változás?
A válasz: is, is.
Kétségkívül Magyarország nem jeleskedett az elmúlt 20 évben az üzleti élet infrastruktúrájának fejlesztésében. Az erre szolgáló pályázati és közcélú forrásokat igen nagy arányban kapták hirtelen alapított, amúgy elérhetetlen állami ügynökségek, a gazdasági szakmai szervezetek és a kamarák helyett.
Persze ennek így semmilyen pozitív eredményét nem találhatjuk. Még a KKV források tekintetében is megemlíthetjük a Széchenyi kártya ügyét, amely keretében a VOSZ és a kamara sokkal több kedvezményes forrást tudott kihelyezni a kisvállalkozásokhoz, mint 36 “külön erre alapított” és jól kistafírozott (…) állami ügynökség együttvéve.  Az egy kihelyezett forintra jutó költségekről, vagy az igen jelentős bebukási arány különbségről, már ne is beszéljünk…Volt kísérlet az Antall kormány részéről az 1949-ben megsemmisített  magyar közjogi hagyományok és az európai kontinentális szabályozás ismételt bevezetésére, amelyet a politika paletta mindkét oldaláról hektikus negatív/pozitív reakciók követtek. Ha a kamara konfliktusba került szakmai kérdésekben a hatalommal, hirtelen szűkítették lehetőségeit, kerül, amibe kerül (ez a társadalomnak), és sajtókampányokat (köz)pénzeltek ellene. Mind a mai napig valamennyi, kötelező tagságú hivatásrendi kamara (orvosi, építész, ügyvédi, stb.) és a kereskedelmi kamara esetében is a hatáskörüket úgy próbálják megszabni, hogy elvben meg legyen a kompetencia, na de a gyakorlatban azért mégse gyakorolhassák rendesen.

Az igazság az, a mostani kötelező kamarai regisztráció is ezt a megközelítést tükrözi. Amit tenni kellene: Visszaállítani a Nyugaton 200 éve működő kamarai kötelező tagságot. Mellérendelni mindazt a feladatot, amely a piacszervezéssel, innovációval, a gazdasági folyamatok elemzésével, a munkaerőigény előrejelzésével, a szakképzés irányításával függenek össze, kamarai kompetenciába adni a az üzleti forgalom biztonságát, a körbetartozások csökkentését, a problémás szakmák felügyeletét, a kontárok kiszűrését, a naprakész és működő cégnyílvántartást, stb. stb szolgáló jogosítványokat, sőt intézményeket. Megteremteni az egységes, közhiteles gazdasági adatbázist egy ablakos rendszerben, a kamarán keresztül (s majd az állami szervek feladataik alapján férhetnek hozzá és kezehetik ezt). Kutatóintézetek és egyetemek kutatásai alaján a kamarai költségelőny és hatékonyság igen jelentős, átlagosan fele-harmada a kamarai fajlagos költség, de nem ritka a 90 %-kal alacsonyabb kiadás sem egy-egy feladatnál az államhoz viszonyítva. (A magyar kamarai vagyont háromszor szíveskedtek államosítani, 1919. 1944. 1949. de a magyar vállalkozó közösség sohasem kapott jóvátételt. A nyugati kamarák már kikötőket, repülőtereket képzőközpontokat, technológiai kutatóintézeteket, szakvásárokat, fejlesztési alapokat tudnak fenntartani 200 év után, addig e feladatokkal itthon legfeljebb a pártok választási kampányanyagaiban találkozunk.) Magyarán ideje lenne normális, szakmai pályára állni a versenyképességet befolyásoló üzleti infrastruktúrákban is.

Szóval: is, is.

Egy ilyen adatbázis megalkotása, rendszerszerű, az összes feladatot kiszolgáló működése nem kis kihívás. A vázolt feladatok ellátásához valóban szükséges egy közhiteles, gazdasági adatbázis. Enélkül csak konfettiszórás, de nem célzott munka végezhető. DE! ma hazánkban még felsorolni sem tudjuk, hányfajta állami adatgyűjtés és adatbázis létezik, egymástól szigorúan elválasztva. Azt hiszem el a legkevésbé, hogy mindez az “adatvédelem” miatt történik. Sokkal inkább a bürokrácia lokális hatalmi érdekei, többletfinanszírozás és munkahely igénye, és az adatgyűjtésekhez, meg az “igazolásokhoz” kapcsolódó büntetési és díjbevételek motiválják ezt a lehetetlen helyzetet. Miért is kell nekem az egyik szervtől pénzért igazolást kérnem, ahhoz, hogy egy másik szerv pénzért elkezdje munkáját velem kapcsolatban? Nem ismerik egymást talán?…

A kamara igen erőteljesen követelte a túlburjánzó állami bürokrácia megregulázását, különösen  a magyar államot és a gazdaságot érő támadások miatt, hiszen minden erőforrásra szükségünk van az önvédelemre. A súlyos helyzet mellet a magyar bürokrácia évente 6,4 % pont GDP romlást eredményezett, amely 2010-re 10 % pont felé emelkedett!!! Lefordítva, ha optimális (persze ilyen nincs) módon működne az államigazgatás 10 %-os GDP növekedés lenne, a mostani pozitív nulla helyett… Az unió átlaga egyébként 3,6 %. A bürokrácia ellenes fellépésnek vannak eredményei, számos felesleges szabályozást töröltek el, de ez még csak az út kezdete. Ezért is érdekes, hogy a kamarai törekvésekkel ellentétben külön regisztrációt rendeltek el, amely kétségkívül jelentős adminisztrációs terhet rak a kamarai szervezet hátára, és a vállalkozásoknak is macera. Még akkor is, ha ennek legalább értelme van.

A minimum megoldás az lenne, ha az ügyfélkapun amúgy is beküldött e-mérlegeket feldolgozható formában ( vagy az egész rendszert) megkapná  a kamara, kiegészítve az egyéni vállalkozók bevallásaival. Emellett pl. a KSH adatgyűjtését is a kamarán keresztül lehetne szervezni, amely egyszerűsítést és költségmegtakarítást jelentene. Innen el lehetne jutni ahhoz az egy ablakos rendszerhez, amely valóban csökenteni tudná a bürokráciát, emellett nagyságrenddel hatékonyabbá tenné a közigazgatási és kamarai munkát.

Bár most az ország a kamarai regisztrációnál jóval nagyobb horderejű kihívások előtt áll, mégis ezt az ügyet is 2013-ra mindenképpen  – sok más versenyképességi problémával együtt – el kellene rendezni. A magyar közigazgatási rendszert más tekintetben is a talpára kellene állítani, és szigorúan valós feladatok, takarékos gazdálkodás, és rendszerszemlélet mellett működtetni. Csak az a 10 %, azt tudnám feledni…

ST.

***

Információk a kamarai honlapon:

> Kötelező kamarai regisztráció

Pécs: a kamara törvénytelennek nyilvánította az önkormányzat adórendeletét

Pécs: a kamara törvénytelennek nyilvánította az önkormányzat adórendeletét

Pécsett a kamara az asztalra csap

Kamara, PécsPécsett a kamara rendesen odacsapott az asztalra az önkormányzat 2012 januártól érvényes adórendelete miatt.
A gazdasági önkormányzatnak nem csupán az nem tetszik, hogy a város vállalkozóinak és lakosságának teljességét érintő kérdésben nem kérték ki a véleményét és hatástanulmányok sem készültek, hanem az adóztatás teljes szemléletét is elfogadhatatlannak tartja!
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, (amelynek a Jóljárok.hu Magazin kiadója, a Bognár Stúdió is tagja) tényadatokkal bizonyítja, hogy Pécs számára, amely a legeladósodottabb magyar város, ahol a város ingatlanvagyona teljességgel elolvadt, ahol az önkormányzat intézményi reformja is elmaradt – gyakorlatilag tönkreteszi új és törvénytelen adórendeletével a várost!
Minderről részletesen a kamarai honlapon olvashat az érdeklődő:
> Pécsi adóemelés, a bankokkal kezd versenyezni a vállalkozások és a családok maradék tartalékaiért a városháza