A szolgáltatás és a szolgálat szavai

Kik azok a gyalogosok? – kérdezhette magától a tanácsadó, mielőtt belerúgott volna egy asszony hasába.

Miként fogom szólítani…

Az ügyfeleket még cégen belül is illik X úrnak, Y hölgynek szólítani, még ha éppen nincsenek is jelen a szóban forgó ügyfeleink, mert így folyamatosan megadjuk azt a tiszteletet, amely nem csak kijár, hanem szükséges is ahhoz a szolgálathoz, amit a munkánkkal végzünk számukra.

Persze láttam-hallottam már más cégnél olyant, hogy jaj, megint annak a parasztnak fogunk dolgozni; te jóisten, megint a skót ügyfél sirámait kell majd hallgatnunk; az a pökhendi fráter lyukat beszél majd a hasamba … és így tovább. Biztosra veszem, hogy ez a hozzáállás a teljesítményben is meg fog mutatkozni.

Szolgáltatás és szolgálat egy tőről fakad

Éppen ugyanezért aggályos, amikor politikusok szájából hallunk olyan kifejezéseket, hogy “panelproli”, “nyugger”, “libernyák”, “inas” és hasonlók, mert ezekből aligha következik a SZOLGÁLAT alázata és elhivatottsága a politikus részéről.

Művelt sakkjátékosok nem parasztot mondanak, amikor gyalogról esik szó!

Király, bástya, huszár, gyalog sakktáblán.

Apropos sakk. A királyok kora lejárt, a bástyából kilopták a cementet, a futó külföldön keresi a kenyerét, a vezér nem nagyon illik a demokráciához – így most már mégiscsak a gyalogban bízhatunk – talán!

B.L.

A pécsi Esztergár-kultusz

A történeti tudat újraalkotásának kísérlete

Pécsett alig egy hónapja újra átadták a város szociális díját, az Esztergár-díjat. Dr. Esztergár Lajos egykori pécsi polgármesterről utcát is neveztek el a mecsekaljai városban, s emléktábla is őrzi emlékét. Sőt elneveztek róla közintézményt is. Ám az ő nevéhez tapad 4000 pécsi, zsidó polgár kifosztása, gettóba kényszerítése és Auschwitzba hurcolásának előkészítése is.

A rendszerváltás idején született meg az igény a szocialista hősök, „kommunista” példaképek leváltására, hogy helyükre a polgári értékrendet feltámasztó hősök kerüljenek.
Rozs Andrásnak az Esztergár Lajos politikai közéleti szerepe a 40-es években és 56-ban c. dolgozata ezt mondja (Pécsi Szemle, 2002/4. szám):

„ … a polgári társadalom önidentitása számára fontos történeti tudat újraalkotása már elindult…
Utóbbi célt nemcsak az országos történelmi kép kialakításához, hanem a helyi – regionális, megyei, városi, községi – történet megalkotásához is szükséges felállítani.”

Pécsett Esztergár személyében igyekeztek megtalálni a polgári értékeket

Dr. Esztergár Lajos polgármester, egyetemi tanár a korabeli Magyarország 30-as éveiben szegényeket segítő programjával, szociális intézkedéseivel joggal szerzett országos hírnevet magának. (V.ö. „Pécsi Norma”). Ez vitathatatlan érdemeként tudható be.
Ám a polgári értékek hordozójának szereplőjével akadt egy kis baj. Ennek a gondnak a mibenlétét egy élet közeli történelmi képpel tudom illusztrálni:

„A zsidókat a csendőrségnek történt átadás előtt módszeresen kifosztották: elvették személyi irataikat, a különböző helyeken (bankok, múzeum, zeneiskola, rendőrség) leadott értékeikről kapott átvételi elismervényeket, a házasoktól ekkor vették el a gyűrűiket, mindenkitől a maradék készpénzt, és egyéb értékeket. A férfiaknak le kellett vetkőzniük a csendőrök előtt, hogy azok lássák, nem csempésznek-e valamit magukkal, de csak “szemrevételezés” történt. A nők sokkal rosszabbul jártak: a szülészeti klinikából kirendelt bábák “testüregi motozásnak” vetették alá őket. A túlélők elmondása szerint csak kettőnek volt gumikesztyűje, de azokat sem mosták le, mert a “motozószobában” víz nem állt rendelkezésre. A bábák több nagylányt “feltéptek”. A zsidók kifosztásában részt vevő hatósági és karhatalmi közegeknek valamint a bábáknak dr. Esztergár Lajos polgármester kiemelt napidíjat utalványozott – a zsidó vagyon terhére. „
Forrás: A pécsi gettólista; Hábel János írása

Esztergár-díj
Pécs szociális díja 2015

A polgári értékek hordozására kijelölt személy emléke tehát azt a problémát cipelte a hátán, hogy 1944-ben a pécsi zsidók gettóba szervezését, kifosztását, a náci haláltáborba küldésének előkészítését az ő polgármesteri vezénylésével bonyolították le.
(Idézet ismét Rozstól: “Az 1944. április 28-án érvénybe lépett úgynevezett gettó-rendeletet a pécsi polgármesteri hivatal munkatársai hajtották végre, igénybe véve a Pécsi Zsidó Tanács vezetőinek segítségét. Esztergár polgármester jelölte ki a gettót…”)
Külön problémát jelenthetett a hősteremtés lendületét tekintve, hogy számos magyar város nem hajtotta végre a gettósítást!
Hadd idézzek ismét Rozs Andrástól:

„Nem minden városban hajtották végre azonban a zsidórendeleteket, Kecskeméten például a város négy különböző pontját jelölték ki a zsidó lakosok számára, Baján utcákat jelöltek ki, de nem zárták le azokat, Hódmezővásárhelyen pedig egyáltalán nem jelöltek ki gettó-területet.”

És mindehhez társult még: Pécs főispánja, Nikolits Mihály nem volt hajlandó az embertelenségben részt vállalni, s így ő, mintegy Esztergár kontrasztjaként jelenhetne meg, ha a mai város polgárai tudnának róla.

(Idézet Nikolits Mihálytól: „Nem akarok olyan kormányrendszerben szerepet vállalni, amely állampolgárainak egy csoportját egy idegen hatalomnak adja át, és azok elszállításában közreműködik.”
Forrás: hetedhethatar.hu/hethatar/?p=7393) Dr. Vargha Dezső írása

További gondként jelentkezhetett, hogy akadtak olyan magyar polgármesterek, tisztségviselők – nem kevés kockázatot vállalva – akik inkább lemondtak tisztségükről, de nem voltak hajlandóak részt vállalni a bűnből. Ilyen volt Pálfy József Szeged polgármestere, dr. Krátky István, Nagykanizsa polgármestere – olvasható például Vörös István Károly: A pécsi zsidók tragédiája 1944-ben c. esszéjében.

Ha mindez eljuthatna Pécs mai lakosságához, erősen kétséges, hogy ragaszkodnának a pécsi polgárok a történelmi tudatuk formálásának szándékával rájuk tukmált példakép, Esztergár megtartásához.

El-eltűnnek a pécsi történetírásból az áldozatok

Emléktábla, Pécs, Gettó volt itt.
Eméktábla az egykori gettó falán

A tudatformálás lendülete sajnos nem tört meg a gondok láttán. Egyfelől hangsúlyt kaptak valóban meglévő tények, például az, Esztergárt nem ítélte el a Népbíróság.
Másfelől pedig megkezdődött a történelem meghamisítása.
A Pécs Lexikon Esztergár címszava alatti szövegben nem szerepel a gettó szó, nincsen benne szó zsidókról – a négyezer elhurcolt, kifosztott, meggyilkolt áldozatot kiradírozták Pécs történelméből.
Ugyancsak nincs szó a gettóról a Vargha Dezső által publikált Esztergár Lajos életútja c. írásműben. (Pécsi Szemle 2002/4. szám).

Újratervezés szükséges a történelmi tudatunkban

Ilyen ismeretanyag birtokában Pécs városának kötelessége volna a megosztó személyiségnek számító Esztergár kultuszának újragondolása. Legelőször is be kell fejezni a történelem meghamisítását, korrekcióra kell bírni az ebben résztvevő szakembereket.
Aztán ki kell alakítani egyfajta közmegegyezést: méltó-e arra Esztergár Lajos, hogy példaképünk lehessen.
Személyes véleményem szerint nem méltó rá.
A zsidó polgárok ellenében megvalósult működése sajnálatos módon lehetetlenné teszi – hogy egyéb, nem tagadható érdemei alapján – példaképünk lehessen. Ugyanis polgárok ezreinek kifosztása, megalázása, haláltáborokba hurcolásuknak az előkészítése – nem polgári erény!

***

A megrendítő téma korábban ebben a blog-magazinban:
A szégyen könyve: Pécsi levelek 1944-ből

És egy másik összefüggésben:
Szobrok, utcanevek – felborult pécsi közmegegyezés

A blogger, mint tényfeltáró újságíró a témában:
Mesekönyv-e a Pécs Lexikon

Bognár László

Tökmag a barackmagosoknak

Már államtitkári szinten az egészségük védelméért tenni akaró emberek bizalmával való visszaélés

Csalás államtitkári szinten

Egy európai kutatás szerint az európai emberek arra a kérdésre, hogy mely értékek a legfontosabbak a felsorolt fogalmak közül a boldogságukhoz, az egészség fogalmát hozták fel az első helyre (44,1%). A szerelem csak a dobogó második fokára szorult (12,9%) és a munka is erősen leszakadt a rá jutó 10,9 százaléknyi szavazattal. (Részletesebben: Orvosi váró 2.)
Joggal mondhatjuk tehát, hogy értékrendünkben az egészség kitüntetett helyen szerepel.
Most, hogy már államtitkári szinten is visszaélést tapasztalhattunk az egészség iránti vágyunkat kihasználva, érdemes elgondolkoznunk!

Mint köztudott, L. Simon László államtitkár borászata barackmagot kínált rák ellenes hatást tulajdonítva a terméknek, potom ezer forintért.
A barack magjának a tudomány mai állása szerint rák ellenes hatása nincs, csupán arra alkalmas, hogy tájékozatlan emberek ezer forintokért lelkiismeretlen árusok kasszáját tömjék meg az iszonyú betegségből való gyógyulás vagy annak megelőzése reményében.

Magazinunk mindemellett a maga házatáján is sepreget kicsit, hogy eleve kizárja a tudománytalan mágusok csodaszereinek térnyerését, legyenek azok egyszerű webbutikusok vagy egyszerű államtitkárok.
Mivel a termékek hatását nem vizsgálhatjuk és a tudomány eme ágát sem követjük napi rendszerességgel, a mai naptól az Egészsség linkek, linkkatalógus oldalunkon a Táplálkozás, étrend, receptek kategóriát töröljük!
Az eddig itt szereplő honlapok tulajdonosaitól elnézést kérünk ezért a drasztikus lépésért, hiszen jelentős részük minden bizonnyal nem a felelőtlen nyerészkedés kedvéért űzi mesterségét, de a már államtitkári szinten jelen lévő csalást mindenképpen meg akarjuk akadályozni!

És a hazaárulózással mi lesz?

Fodor Ibolya fideszes képviselőről, aki hazaárulónak nevezte a tüntetőket, kiderült: köztörvényes büncselekmény van az előéletében.

Fodor és a feddhetetlenség

Fodor Ibolya, a hazaárulózó>Most már lassan országszerte tágra kerekednek a szemek, hogy miként is van ez Pécsett ezzel a fideszes nőszeméllyel, Fodor Ibolyával. A tüntetőket lehazaárulózó önkormányzati képviselő kijelentése ellen nem csak a Facebookon méltatlankodott a jónép – olykor nyomdafestéket és bájtokat sem tűrő modorban – hanem még tüntetésre is sort került az egykor az Európa Kulturális Fővárosa címet birtokló városban, Pécsett.

És akkor még a hír is: a nőszemély köztörvényes előélettel bír, tizenkét és fél millióval távozott korábbi munkahelyéről.

A történések.
Fodor Ibolya frissen megválasztott fideszes politikus, a pécsi közgyűlés oszlopos tagja, facebook fiókjából emígy szólott a néphez:

”Ma az igaz, nemzetét féltő magyar ember tudatosan, higgadtan, felkészülve néz szembe az ellenséggel. Az utca jelenleg csak a gyarmatosítók és kiszolgálóik, a hazaárulók játszótere.”

Az RTL Klub kamerával keresett választ arra, hogy a felháborodás láttán nem kellene-e bocsánatot kérnie a tüntető polgároktól, ill. a Fidesz képviselőit is megkérdezte, kívánnak-e elhatárolódni képviselő társuk kijelentéseitől. Az RTL videójából arra következtethetünk, se a nőszemély, se a pártja nem talál kivetnivalót a fentebb idézett sorokban:

http://rtl.hu/rtlklub/hirek/hazaarulonak-nevezte-a-tuntetoket

Eközben a Fidesz pécsi internetes üzenő fala – amely szintén felháborodást váltott ki – a készülő tüntetés ellenében egy ellentüntetésre szóló felhívásnak adott helyet és némi fenyegetésnek is, némi katasztrófavédelmi munkaszolgálatra behívást kezdeményezve:

“Interneten és tüntetéseken rész vevőkről készül kamerafelvételekkel egyértelműen beazonosíthatók a szervezők, a résztvevők és a támogatók…Tagjaink egy jelentős része nyugdíjas, így lenne időnk az internet segítségével összeállítani a behívandók listáját.”

Emellett szóba került még a HaHa tagjainak a kitiltása is az egyetemekről.
Hogy miért nem törölte a felháborodást érzékelve a Fidesz helyi szervezete a tüntetésre készülő pécsiek hergelését szolgáló sorokat, azt azért érdemes volna megtudnunk. (Egyébként a honlap ezen részét valakik meghekkelték és meztelen fenekekkel zsúfolták tele.)

A hazaárulózással szembeni társadalmi felháborodás – Balogh Zoltán újságíró által – a nyilvánosság elé lökte az alábbi bejegyzést:
Bejegyzés Fodor Ibolya előéletéről

Az RTL Klub kamerája újra mozdult és ezúttal már napvilágot látott a tény: Fodor Ibolya fideszes képviselő sikkasztásért jogerősen elítélt személy.
http://rtl.hu/rtlklub/hirek/felfuggesztett-bortont-kapott

A Fidesz ma kijelentette, hogy vizsgálatot indít az ügyben, hiszen a pártjukat csakis feddhetetlen személyek képviselhetik. (Akkor ez a történet mi?)

Én a magam részéről nem vagyok nyugodt.

Egyfelől elbizonytalanít, lám, milyen előélettel is hatalom közelbe, döntési pozícióba, közpénzek közelébe kerülhet valaki. A pártok szűrője vajon milyen minőségű, mennyire védi a polgárokat az ilyen meglepetésektől?

Másfelől feltűnik nekem, hogy a hazaárulózás mintha nem zavarná a Fideszt! Pedig az legalább akkora baj, mint hogy köztörvényes bűncselekmény miatt elítélt személlyel terhelték meg a közéletet!

B.L.

***

Frissítés 2014.12.10.

Meztelen tiltakozók a Kaposvári Egyetemen

A rend országa leszünk. Rendes, jól öltözött polgárok fegyelmezett társadalma.

Kaposváron megmutatták

Meztelen tiltakozók a Kaposvári Egyetemen

A Kaposvári Egyetem friss “dresszkódja”, vagyis öltözködési szabályzata kiverte a diákoknál a biztosítékot!
A rektori elvárás szabályozza a fiúknál a vizsgákon a zakóviselést, a lányoknál a harisnyát teszi kötelezővé és tiltja az erős sminket, a feltűnő kiegészítők viselését, utóbbit mindkét nemnél.

A “szabadosság eszméivel” fertőzött ifjúság a Kaposvári Egyetem művészeti karán meztelenre vetkőzve tiltakozott a hülyeség eme nagyvonalú megnyilvánulása ellen.

Az elektronikus média tanúsága szerint némi meglepetéssel veszi tudomásul a magyar jónép, hogy ilyesmi, mármint a dresszkód, egyáltalán megszülethetett.
Jómagam nem egészen értem a meglepődést!
Úgy gondolom, hogy a mai magyar társadalom tucatszám és törvényszerűen köpi ki magából az utasításokat, vagyis amikor kétharmados utat kaptak a konzervatív társadalmi erők, akkor ki-ki elfogadta – ha logikusan gondolkozott – a konzervativizmus társadalom feletti hegemóniáját. Vagyis a “rendet”, az utasításra, a hagyományok tiszteletére épülő világot.

És most rend van!

Az általános iskolában ott kell maradnia álló nap a gyerekeknek,  az egyetemeken meg fogják szabni a ruházkodás szigorú törvényeit, a hajléktalanokat el fogják takarítani az utcákról – mert rendnek kell lenni!

Szerencsésnek tekintem azokat, akik maguk vetkőzhetnek tiltakozásul…

***

Ajánlom még elolvasásra:

Az Internet és a hajléktalanok

Évnyitó a pedagógusoknak: ezt kapják

A rendőrség nagy erőkkel keresi a brutális pécsi támadót

A rendőrség nagy erőkkel keresi a brutális pécsi támadót

Pécsi támadások

2013-04-07
Az MTI a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrségi portálon megjelent vasárnapi közleményére hivatkozva azt közli aktuális híreiben, hogy a rendőrség továbbra is keresi a péntek hajnalban erőszakos nemi közösülést végrehajtani akaró, brutális tette után elmenekült férfit, akit Nyerges Zoltánként nevezett meg a közbiztonságért felelős szerv.

Nem első eset

Mint ismeretes, Pécsett, éppen annak a pénteki napnak a hajnalán támadtak meg egy húsz éves egyetemista lányt, amikor egy másik hasonló ügyben életfogytiglanra ítélték ama másik ügy támadóját! A péntek hajnali támadás áldozata komoly árat fizetett a nemi erőszak elhárítása során: arccsontja és orrcsontja eltört és zúzódásokat szenvedett.
A lányt még ma is kórházban ápolják.
Vasárnap nap közben a TEK részvételével több akciót is végrehajtott a rendőrség Pécsett, és Komlón is erősödött a brutális támadó utáni üldözés.
Pécsett egyébként számtalan álhír terjeng, a helikopteres üldözéstől a támadó lelővéséig terjed a skála.
Ami tény: a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat százezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel Nyerges Zoltán kézre kerítéséért.

Akkor most hogyan is állunk Pécsett a közbiztonsággal?

Tény az is, hogy a 23 éves Nyerges, aki korábban öt évet ült egy gimnazista lányon elkövetett nemi erőszakért, továbbra is szökésben van.
Tény továbbá az is, hogy egy pécsi nő facebook kezdeményezésére csütörtökön pécsi nők tüntetésére kerülhet sor, a közbiztonság javításának szükségességére híva fel a figyelmet.

Schmitt Pál nem mond le, itt marad nekünk

Schmitt Pál nem mond le, itt marad nekünk

Schmitt Pált úgy kell lemondatni

2012.03.30. Magyarország
Olyan politikai izgalom futott ma végig az országon, amilyen csak választások éjszakáján szokott.
Lemond vagy nem mond le? – ez volt a kérdés.
Mármint, hogy Schmitt Pál, Magyarország köztársasági elnöke lemond-e azok után, hogy a Semmelweis Egyetem szenátusa 2012. március 29-én délután megfosztotta az elnök urat a doktori titulusától.A meghirdetett időpontban, este nyolckor, a közszolgálati televízió közreadta a nagy érdeklődéssel várt “interjút”.
Az idézőjel ezúttal nem idézett gondolat jeleként szerepel az interjú szóhoz illesztve, hanem a műfaj megcsúfolására utal. A riporter most tényleg beszélő mikrofonállványnak álcázta magát, a koreográfia szerint parádés “fenéknyalást” produkált, jól példázva, hogy hol is áll a magyar közszolgálati televízió a köz szolgálatában.
Borzalmas élmény volt amit kaptunk – ebből a nézőpontból is.

És persze abból a szempontból is, ahogyan az elnök úr, mintegy megsértve azáltal, hogy miközben ő komoly tárgyalásokat folytatott Koreában, addig itt a szenátus gyorsan, az ő megkérdezése nélkül elvette a doktori fokozatát.

Ír majd egy másik dolgozatot, rendeset, nem lopósat

Az elnök úr mindazonáltal kijelentette, hogy írni fog nekünk majd egy másik dolgozatot, amelyben a zöld mozgalom szemszögéből tekint a sportra.

Szóval dehogyis mond le, már hogy mondana, amikor kemény, férfias munkával, az akkori normáknak megfelelően megalkotta társadalmilag hasznos dolgozatát. És ha a témavezetője szól, akkor ő bizony több idézőjelet is kitett volna, elvégre senki munkáját nem akarta kisajátítani, ellopni pláne nem, hiszen mindnek a nevét, akiktől idézett, a bibliográfiában megtaláljuk.

A ma este világosan felmutatta, miképpen ütközik most meg Magyarországon egy avitt, álságos, tekintélyelvű hatalom, vagyis az orbáni rendszer és a modern Magyarországot akarók erkölcsi felfogása.

Botrány van, politikai és erkölcsi válság – amelynek feloldásáért törvényes eszközök bevetésével harcba indul az ellenzék.

A szombathelyi püspök Pécsről elvitt valamit

A szombathelyi püspök Pécsről elvitt valamit | Lakatfal botrány

Know-how csórás reverendában

Virtuális tüntetést tartanak a pécsiek a Facebookon, mert a pécsi lakatfal licenszét elvitte a szombathelyi püspök. Így most Szombathelyen felszentelt helye van a keresztény szerelmeseknek.
Az interneten kirobbant vitában, a Nyugat.hu és az Altnyil is beszámol erről, a szombathelyiek egy része is nehezményezi a “lopást”.
Különös “ízt ad” az eseményeknek, hogy a szombathelyi püspök kimondatlanul is a liberális szerelem helyett a keresztényi házasság terepének tekinti a szombathelyi lakatfalat.

Érdekes, hogy egyre többen találnak fantáziát a lakatfal “kiaknázásában”. Nemrég hadi lakat felrakását kellett megakadályozni Pécsett, vagyis a Hende miniszter és egy pécsi civil szervezet tervét, miszerint a meg nem valósult lokátorhoz vezető utat lezáró sorompó lakatját akarták a szerelmesek lakatjai közé helyezni. Stílustörő merény lett volna, ez bizonyos.
Aztán a lakatfal felújításában csupán nyögvenyelősen részt vállaló önkormányzat helyezte föl a maga méteres lakatját, amiben egyesek a mindent uralni akarás vágyát vélték felfedezni.

Mindenesetre a Jóljárok.hu kötetnyi irodalmát tudja nyújtani a pécsi lakatfal történetének. Szeressék:

 

Zsanett könyvet ír

Zsanett könyvet ír és talán majd a rendőrök is. Szex könyvek lesznek ezek?

Zsanett és a rendőrség

2008.05.13. – Magazin hír, Zsanett könyvet írBudapest.

Zsanett erőszakolta meg a rendőröket címmel kezdődött a Jóljárok.hu-n a Zsanett-dosszié megnyitása.  Akkor még nem tudtuk, hogy kideríthetetlen lesz: térdelt vagy nem térdelt Zsanett a sötét kapualjban az őt igazoltató rendőrök előtt.
Zsanett most könyvet ír – fényes üzleti sikert jósolunk, kommentárunk  következik >

Zsanett könyve bestseller lesz minden bizonnyal

A krimi és a szex olyan áru, amely fogy, mint a cukor, a témát nem lehet olyan rosszul megírni, hogy ne kapkodná azt szét a jónép.Az eset mindenesetre rávilágít a könyv szó módosuló jelentéstartalmára is. Régebben a könyv valamely minőségi beszély leirataként került a köztudatba, s a könyvet író embert tisztelet övezte. Mára a könyv szó csupán papírt jelent, formát, de semmiképp sem jelent minőséget. Ám visszatérve a konkrét ügyhöz.
Zsanett részéről a könyv nem pusztán anyagi értelemben lesz nyerő húzás, hanem a könyvírással kihúzza a talajt a rendőrök lába alól is. Ugyanis egy olyan mű után, amely részletesen taglal egy szexuális és kriminális cselekményt, aligha lehet majd eladni a rendőrök könyvét!

Nem kapta be!

A “nem kapta be” fordulatot aligha lehet élményszerűen megírni – így a rendőrök könyve eladhatatlan lesz. De ők már amúgy is dobtak egy nagyot: a könnyes jelenettel, amelynek során szabadultak az előzetesből, s kedveseiket átölelték a televíziós csatornák nyilvánossága előtt, egy egész nép szívét megdobogtatva.
Lássuk tehát be, a lovagiasság szabályai szerint most Zsanetten a sor. Hogy mikor kerül sor az igazságra, azt viszont a fene sem tudja.

Bognár László

***

Kapcsolódó írásaink:
Zsanett erőszakolta meg a rendőröket!

Média: hazugság és őszinteség a tv-ben